The Entrepreneur Game

You can add some category description here.

Là một follower

Trong thời buổi tôn vinh tính cá nhân thế này, ai cũng xây dựng cái tôi tốt đẹp, ít nhất là trong những tấm hình trên facebook. Thật không hợp thời để nói về lòng trung thành, tận tuỵ phục vụ người lãnh đạo của mình. Thật khó để cúi xuống mà vẫn thấy mình cao hơn. Thầy...

Viết email sao cho xịn?

Để viết email tốt, trước tiên hãy thử trả lời câu hỏi: Thế nào là 1 email tốt? Email tốt là email được việc. Một email tệ là email làm hỏng việc. Một email khi gửi đi phải giúp bạn đạt được mục đích. Vậy thì: Mục đích khi viết email là gì? Câu hỏi này dẫn đến nguyên tắc...