Chuyện Viết Lách

SÀI GÒN – ồn ã và cô độc

Dẫu bao bao trăm năm tuổi đã đi qua, Sài Gòn mãi là nàng thơ mà ẩn bên trong là dòng chảy thơ mộng lẫn ngông cuồng, đam mê lẫn ảo vọng vẫn sục sôi không ngừng. Giấc mơ Sài Gòn Tôi thường bị ám ảnh bởi cái người ta gọi là “American Dream”-“giấc mơ Mỹ” khi xem...

Gửi em, người bán chữ!

(Things I always tell myself but never speak it up) (Những điều tự nói với chính mình) Có những điều nghe thật sáo rỗng cho đến khi chúng ta có đủ trải nghiệm về nó. Dưới đây cũng là vài điều nghe sáo rỗng như vậy gửi cho em thôi. Làm việc bán chữ trong ngành quảng cáo,...