Chuyện Viết Lách

NHÌN VẺ ĐẸP NGUYÊN BẢN CỦA AI ĐÓ

Mình đang nhìn chị. Suốt chừng ấy năm, chưa bao giờ mình nhìn chị kỹ như vậy. Từ đó giờ, chị luôn là người làm chủ mọi câu chuyện. Gai góc và sắc bén, chị kiểm soát mọi thứ xung quanh.  Vậy mà lúc này, chị ngồi đó, chia sẻ những tháng năm lăn lộn trong nghề với...

Gửi em, người bán chữ!

(Things I always tell myself but never speak it up) (Những điều tự nói với chính mình) Có những điều nghe thật sáo rỗng cho đến khi chúng ta có đủ trải nghiệm về nó. Dưới đây cũng là vài điều nghe sáo rỗng như vậy gửi cho em thôi. Làm việc bán chữ trong ngành quảng cáo,...