Viết cho chính mình

LOST STARS by ADAM LEVINE

Khi 22 tuổi, nằm trong căn phòng trọ nghe bài hát này, mình không hiểu lời bài hát, mình chỉ thích nghe đi nghe lại nó thôi. Khi trưởng thành hơn, khi hiểu thế nào là mộng tưởng, thổn thức của tuổi trẻ mình mới hiểu thế nào là lost stars searching for meaning. Khi đó mình hình...